「OFF LIMITS YOKOSUKA」 唐仁原信一郎 

Shin-ichiro Tojimbara